O Fundacji

 


 

Fundacja "RADEMENES" powstała w 2005 roku w celu pomocy dzieciom z domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) o numerze 0000247684.

Fundacja "RADEMENES" do czasu wygrania konkursu na prowadzenie domów dla dzieci w powiecie bytowskim zajmowała się przede wszystkim indywidualną pomocą dzieciom przewlekle chorym.

Od 01.07.2012 r. główna działalność fundacji skupiona jest na organizacji i prowadzeniu domów dla dzieci i młodzieży pozbawionej opieki i troski rodzicielskiej.

Każdego, kto chciałby wesprzeć fundację chociażby 1% z podatku dochodowego informujemy, że pieniądze te będą przeznaczone na uatrakcyjnienie dzieciom form spędzania czasu wolnego, a także na inne potrzeby naszych podopiecznych.